Vláda schválila přehlednější bodový systém a zpřísní sankce za nejzávažnější přestupky

Provoz na dálnici pohled shora s osobními automobily a kamionem

Vláda schválila přehlednější bodový systém a zpřísní sankce za nejzávažnější přestupky

Novela zákona o silničním provozu přináší změny, které mají zvýšit bezpečnost na českých silnicích. Zjednodušuje bodový systém a zpřísňuje sankce za nejzávažnější přestupky. Zavádí také možnost řídit auto od 17 let pod dohledem mentora, tzv. L17 a řidičák na zkoušku po dobu 2 let od získání prvního řidičského oprávnění nehledě na věk řidiče. Novela putuje do Poslanecké sněmovny, platit má od roku 2024.

Čtyřicet procent všech bodovaných přestupků tvoří nedodržování předepsané rychlosti. Nepřiměřená rychlost také způsobí čtyři z deseti smrtí na českých silnicích. Mezi méně závažnější přestupky patří například nesprávný způsob zajištění převážených předmětů. Proto je na místě využívat střešní boxy a v případě převozu kol a elektrokol vhodné nosiče kol. Není příjemné nechat si zkazit dovolenou nějakou pokutou.

„Nový bodový systém jasně rozliší přestupky vážné od těch bagatelních. Závažnější přestupky bude postihovat přísněji. Naopak za menší prohřešky řidiči nezaplatí na pokutách tolik. Cílem je citelně postihovat vědomé porušování předpisů, které ohrožuje ostatní účastníky silničního provozu,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka.

Novela zavádí tři sazby místo pěti, a to podle závažnosti, konkrétně 6, 4 a 2 body. U závažných přestupků se zvyšují sazby blokových pokut na místě, které už nebudou moci být jen symbolické. Ve správním řízení se zvyšují horní hranice sazeb pokut, tak aby bylo možné přihlédnout k vysoce nebezpečnému chování v silničním provozu. U závažných přestupků se prodlužuje i délka doby, po kterou řidič nesmí řídit.

Pokud o to řidič požádá, bude automaticky informován o každém záznamu bodů prostřednictvím SMS, e-mailu, nebo prostřednictvím datové schránky. Stav bodů lze již nyní zjistit přes Portál dopravy.

Další zásadní novinkou bude řidičák na zkoušku po dobu 2 let od získání prvního řidičského oprávnění nehledě na věk řidiče.

„V prvních dvou letech bude pro řidiče platit odlišný režim. Pokud spáchají jeden ze závažných přestupků, za který dostanou zákaz řízení nebo šest bodů, musejí se podrobit dvěma konkrétním školícím nástrojům – dopravně psychologickému pohovoru a školení začínajících řidičů,“ vysvětlil ministr dopravy.

Nově bude také možné řídit auto od 17 let pod dohledem mentora, nejčastěji rodiče. Mladí řidiči tak budou moci získávat zkušenosti a lépe se připraví na situace za volantem.

Strategie BESIP z roku 2021 si klade za cíl snížit do roku 2030 počet úmrtí na silnicích na polovinu. Stejný cíl mají státy Evropské unie i státy OSN. „Jedním z nástrojů k dosažení tohoto cíle je aktualizace sankcí a bodového systému, který u nás byl zaveden už v roce 2006 a od té neprošel zásadnější úpravou. Návrh ale obsahuje i důležité preventivní nástroje v podobě L-17 a řidičského průkazu na zkoušku,“ uzavírá ministr dopravy Martin Kupka.

 

X
Call Now Button